Impresas prima de Lingua Franca Nova (LFN)

La lingua de LFN es tan bela per se simplia.  An tal, par causa de se nom tan noncolpante, me ia iniora la lingua.  Como el pote ave un nom tan comun per esente un lingua tan colpante?  Prima, me ia confusa la lingua con otra lingua aidante, o ta ia es la linguas similin.  O plu esata, el ta es un conserna de comersiali, ce per el ta lansa se a mercato con susede.

Esce nos debe pensa en el ta nomi se diferente, an si ta es sola un nometa?  Ci proposa otra?  Esce el pare a los la nometa de la lingua “Xercor”?  Me es bromor.  Ma ja nos ia vide ce ia aveni a EuroPidgin par causa de se nom.  E ja me sabe ce acel sujeto ia es discuteda en la pasada distante.

Tal sujeto gastada aora basta a me.  Ja me proposa ce nos esposa la lingua a plu e plu persones per la medios.  Me referi a la redes sosial como Twitter.  Me ia comensa la envia de la mesajetas per Twitter en LFN, a multe veses mensionante la nom “Lingua Franca Nova”.  Ma el es torpe a cada ves ce me debe mesiona la nom completa.  Me promove la idea ce nos ta usa la eticeta de #lfn con cada mesajeta.  La problem unica es ce el nometa “LFN” no es escluinte en la mundo.  Me cexa otra ves car el referi se “LFN” a otra cosas en la mundo, per esemplo “London Fashion Network”.  El es un conserna de identia de nova.

Cadun ce me ta conose ja el sabe ce me es ativiste de la linguistica aplicada.  Sola me xerca un bon comensa de un labora renovida donce nos promove volente e susedos la lingua.

(PS, vos pote segue a me per Twitter par la nom “sabroso164”.)

Advertisements

Tags: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: